วัดชุมแสง

จัดทำเว็บไซต์นี้มาเพื่อเผยแผ่ประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อฮ้อ พุทธสโร วัดชุมแสง กับวัตถุมงคลปลัดขิกของหลวงพ่อฮ้อที่เป็นมาตรฐานสากลและให้การยอมรับเป็นหลัก

วัดชุมแสง” ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง สังกัดมหานิกาย เดิมเป็นเพียงที่พักสงฆ์ โดยเมื่อปี พ.ศ.2522 กำนัน พยุงศักดิ์ ยืนหยัดชัย นำชาวบ้านไป นิมนต์ “หลวงปู่ฮ้อ พุทธสโร” จากวัด หนองผักหนาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี มาอยู่จำพรรษา

ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2530 ได้รับประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2531 และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 13 ก.ค.2536

แต่ด้วยความสันโดษหลวงปู่ฮ้อ จึงไม่รับตำแหน่ง แต่มอบหมายให้ “หลวงพ่อก้าน จิตตสาโร” เป็นเจ้าอาวาส

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านกับคณะสงฆ์ ยังร้องขอให้ท่านอยู่เป็นประธานสงฆ์ เมื่อหลวงพ่อก้านมรณภาพ จึงให้ “พระครู วรวงศ์วิวัฒน์” หรือ “พระอาจารย์เต็ก” ศิษย์ใกล้ชิดของหลวงพ่อสาคร มนุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกรับ จ.ระยอง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชุมแสง

หลวงปู่ฮ้อเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่งสายภาคตะวันออก สืบรุ่นต่อจากหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่, หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า ฯลฯ เป็นพระวิปัสสนาญาณแนว มหาสติปัฏฐาน 4 สาย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ และเป็นศิษย์ร่วมคณะกับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี

หลวงปู่ฮ้อได้รับนิมนต์เป็นประธานสงฆ์ วัดชุมแสง ก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุ พัฒนาวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะ สันโดษ เรียบง่าย ขณะเดียวกัน มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูง

วัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ที่หลวงปู่ฮ้อได้จัดสร้างขึ้นมากมายหลายสิบรุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งส่วนใหญ่จะมอบให้แก่ญาติโยมลูกศิษย์ที่ไปกราบนมัสการร่วมทำบุญกับวัด ซึ่งแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์

จัดทำเว็บไซต์นี้มาเพื่อเผยแผ่ประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อฮ้อ พุทธสโร วัดชุมแสง  กับวัตถุมงคลปลัดขิกของหลวงพ่อฮ้อที่เป็นมาตรฐานสากลและให้การยอมรับเป็นหลัก

ใส่ความเห็น

简体中文English日本語ไทย